Pigekoret øver tirsdage kl. 15.50-17.15.
Det er sjovt og hyggeligt at synge med i pigekoret – men der er også nogle krav til at passe jobbet som korsanger.

Pigekoret synger ved alle gudstjenester (søn- og helligdage) og ved bryllupper (koret har dog helt fri i sommerferien).
Det er naturligvis muligt at få fri efter aftale, men trofast fremmøde forventes.
Mødetid søndage: kl. 9.00 ved orglet. Ved vielser: ½ time før vielsen i korkælder.
Hvis du glemmer at melde afbud – gælder både tirsdage og weekender - bliver du trukket i løn.
Det gælder også, hvis du kommer for sent uden gyldig grund.
Til gengæld belønnes fremmøde til alle arrangementer pr. måned med ekstra løn!

Mødepligt: Visse dage i løbet af året skal alle sangere deltage. Det er helt særlige lejligheder, hvor vi synger en masse flot musik.
Kun med en meget vigtig grund kan du få fri disse dage.
Nedenfor kan du se, hvilke dage det drejer sig om.

1. søndag i november                          
Alle helgens-musikgudstjeneste kl. 15.00

2. søndag i advent                                 
Julekoncert med FDF-brassband kl. 15.00

3. søndag i advent                                
De Ni Læsninger kl. 15.00

Påskelørdag                                            
Påskenatsgudstjeneste kl. 21.00

1. søndag i maj                                       
Konfirmation

Lørdag før 1. søndag i maj                 
Konfirmation

2. søndag i maj                                      
Konfirmation

Derudover medvirker pigekoret ved enkelte koncerter og korstævner. Der betales ikke løn for deltagelse i korstævner.