Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Vielser og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab i Mølholm Kirke aftales med kirkekontoret, som orienterer om nødvendigt papirarbejde med mere. Samtalen med præsten finder sted 2 - 6 uger inden vielsen.

Den nødvendige prøvelsesattest fra kommunen vedrørende vielse erhverves ved at udfylde 'Ægteskabserklæring' på relevant kommunes hjemmeside - for Vejles vedkommende klik her.

 

Adgang til vielse og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab i Mølholm Kirke har alle folkekirkemedlemmer, der bor i Mølholm Sogn. Tillige også de, der tidligere har boet i sognet eller har en speciel tilknytning hertil.