NUVÆRENDE ARBEJDE FOR SÁCELE

Den ungarsk lutherske kirke i Sácele er venskabskirke for Mølholm kirke. Baggrunden og historien kan læses længere nede.

Som konkret hjælp til Diakonihjælp for de allerfattigste samler en arbejdesgruppe ind til dette. Arbejdsgruppen er under ledelse af:

Henrik Jeppesen,
Tidseltoft, 17 7100 Vejle,
mob. 2679 3912,
mail
 jeppe@dantechdk.com.

Beløb til hjælp kan indsættes på konto i Middelfart Sparekasse: Reg nr. 1682 
 Kontonr 3230386020 eller via Mobilepay 2679 3912

En historie om arbejdet for Sácele

Startblok Mølholm kirke:
62 konfirmander – og 24.000 dåser konserves


Ud af startblokken i Mølholm kirke har 62 konfirmander nu sat kursen mod et ungdomsliv med håb, og 24.000 dåser konserves har sat kursen mod venskabskirken i Sácele i Rumænien med liv.
 
Weekenden 5. og 6. september 2020 var store konfirmationsdag i Mølholm kirke for de Coronaudsatte konfirmander og deres familier. De 62 unge skulle konfirmeres og i den sammenhæng er der én ting, der er vigtig: relationer! ”Konfirmationen er ikke en magisk handling”, lyder det fra sognepræst Erik Steen Nielsen, ”det er en relations handling! Mellem konfirmanderne og Gud – mellem konfirmanderne og deres nærmeste”.
Netop derfor var alle sejl sat til i Mølholm kirke. 16 frivillige hjalp udendørs med logistik, afstand, sprit, parkering, kaffe og god stemning således, at de i alt 7 konfirmationer kunne afvikles med 100 deltagere pr. konfirmation. Der var lavet parkering to steder, der var lavet bevægelsesmønstre, der var lavet skilte, hvor hver familie skulle mødes, og derfra blev hentet ind i kirken af de frivillige.

Og inde i kirken blev gæsterne mødt af Carl Emil Petersens nye højskolesang, Frit Land. Sunget og spillet på guitar og bas af Ebbe og Kristian, to unge fyre fra Thyholm. Og prædikenen handlede netop om drømmene om et frit land og om, hvordan mennesker kan fristes til at søge at sikre sig selv, lukke sig selv inde og nede og ude. Sådan som vi alle gjorde det i den store nedlukningstid. Men vi lærte også dér, at vi som mennesker lever af og i relationer. Derfor skal vi turde kaste os ud i bølgerne – selvom der er brandmænd eller vi skal turde holde en rose i hånden – selvom den har torne. For livet kan give skrammer. Men vi er nødt til at agere i relationerne. For netop på den måde at passe på hinanden! Ja selv Gud oplevede dette, at livet som menneske giver skrammer og sår, ja at det i sidste instans er sådan, at ”livet koster livet”.
Det er relationerne, der kalder på os. Det er mødet. Med Gud og med andre mennesker, der kalder. Og der bliver mennesker nødt til at bevæge sig. Rejse sig fra sin konfirmationsstol som ung og drage ud i livet med håb og åbenhed og oprejst pande, ja gøre det i tillid. Til liv for andre.
Sådan var rammerne og ordene i Mølholm kirke. Tillige med en opfordring til at turde hjælpe andre med at hjælpe ………….. give et bidrag til de 16 frivillige, der fik konfirmationerne til at glide forsvarligt og sikkerhedsmæssigt OK. Et bidrag som går direkte videre til venskabskirken i Sácele. For de frivillige har rødder i Sácelehjælpen v. Mølholm kirke, der har hjulpet i den ungarsk lutherske kirke i Sácele siden 1997.

Konkret indgik de indsamlede 3800 kr. ind i et projekt med at sende 24.000 dåser konserves til Sácele som Coronahjælp. For i Rumænien mærker mange af de fattigste familier konsekvenserne af Coronakrisen helt ind i jagten på det daglige måltid. Derfor er Sácelehjælpen i samarbejde med fødevareindustrien i Vejle lykkedes med at sende netop 24.000 dåser konserves afsted. Lastbilen kørte 11. september 2020 fra Vejle og ankom tirsdag 15. september 2020.

Som formand for Sácelehjælpen Henrik Jeppesen siger det:
”24.000 dåser konserves fra 62 konfirmander og en masse frivillige – det giver mening!”

TIDLIGERE HISTORIE OM KONTAKTEN TIL SÁCELE

Mølholm Sogn har siden slutningen af 1998 haft kontakt til en ungarsk mindretalsmenighed i byen Sácele i Rumænien. Byen ligger cirka 10 km øst for byen Brasov i Transsylvanien.

Under en rejse med en delegation fra Ribe og Haderslev Stifters Mellemkirkelige Udvalg mødte sognepræst Erik Steen Nielsen, Mølholm, sognepræsten Kajcsa Laszlo i sognet Langesdorfoberne i byen Sácele. Tanken om en venskabsmenighed havde tidligere været drøftet i Mølholm, og da Kajcsa Laszlo var meget interesseret i at oprette en venskabsforbindelse, var det nærliggende at etablere en sådan de to menigheder imellem. Som mindretalsmenighed frister Sácelemenigheden ret trange kår. Foruden en generel venskabskontakt kunne en form for nødhjælp være aktuel.

Der etableredes et arbejdsudvalg på otte personer i Mølholm med sognepræsten som formand. Udvalget repræsenterer et bredt udsnit af ungdoms- og voksenarbejdet i sognet (FDF Vejle 1, Y's Men's Club Vadestedet, Mødestedet og Mølholm Kirke). Der rettedes henvendelse til Sácelemenigheden med forespørgsel om, hvad man gerne ville have hjælp til.

Udvalget har herefter hvert år siden 1999 foretaget indsamlinger i sognet og afsendt tøj, skolemøbler, vitaminpiller, computere med mere til Sácele. Kajcsa Laszlo har forestået uddelingen sammen med kirkens presbyterium.

I efteråret 1999 aflagde fire af udvalgets medlemmer besøg i Sácele, dels for at udbygge kontakten, dels for ved selvsyn at danne sig et indtryk af , hvad menighedens behov var, og tilse at det tilsendte kom de rette til gode.

Under besøget erfarede vi, at menigheden havde et stort ønske om, at præstegården blev renoveret og gjort skikket til at danne ramme om menighedsarbejdet. Via lodseddelsalg og diverse aktiviteter fremskaffedes penge til indkøb af materialer til præstegårdens renovering, mens menighedens medlemmer selv forestod arbejdet.

I 2000 aflagde et par familier fra Mølholm Sácelemenigheden et besøg, dels for yderligere at befæste kontakten, dels for at se, hvordan arbejdet skred frem. Besøget var på alle måder vellykket.

I 2001 besøgte præstefamilien Kajcsa Laszlo Mølholm Sogn, hvorved kontakten styrkedes yderligere

Ved hjælp af fondsmidler har det været muligt at tilbyde en ung journalistelev fra Sácelemenigheden et seks måneders ophold på Løgumkloster Højskole i første halvdel af 2003. Den pågældende har under opholdet været tilknyttet en kontaktfamilie i Mølholm, ligesom hun ved et sognemøde har fortalt om livet i Sácelemenigheden.

I efteråret 2003 og 2004 har flere repræsentanter fra Mølholm været i Sácele - og det skal understreges, at rejserne ikke foregår for indsamlede midler men søges i fondsmidler og egen lomme!

I foråret 2007 besøgte Kajcsa Laszlo igen Mølholm og i juni 2007 deltog sognepræst Erik Steen Nielsen i indvielsen af den ombyggede skole - nu kirkehus.

I foråret 2009 besøgte en delegation på 20 medlemmer Mølholm og Vinding Sogn. Focus var lagt på inspiration til holdninger jævnfør. Byen i Balance: "Hvad er du god til - hvad ønsker du der sker næste fem år - hvad vil du gøre for at det sket".

Med mellemrum udveksles "nyhedsbreve" de to menigheder imellem, og et par gange om året går kirkekollekten til Sácelearbejdet.

Ud over den mere officielle kontakt er der i årenes løb også etableret mere private forbindelser de to menigheder imellem.

Nødhjælp til de allerfattigste indsamles af en arbejdsgruppe i sognet under ledelse af:

Henrik Jeppesen,
Tidseltoft 17, 7100 Vejle,
mob. 26793912,
mail 
jeppe@dantechdk.com.

 

Kontonummer
for gaver:

Middelfart Sparekasse
Reg. nr.
1682 
Konto nr. 3230386020

Mobilepay:

2679 3912