Sorggruppe

”Sorgen og savnet er søstre,
hvem af de to er størst?
Sorgen er sviende smerte,
savnet er tomhed og tørst.
Sorgen er vild og voldsom,
den river min sjæl itu.
Savnet – det er din tomme stol,
mit ”jeg”, der mangler et ”du”.

 

Intet kan erstatte det tabte og den elskede.

Du føler dig måske alene, skønt det er sket for mange andre. Mennesker oplever det samme på hver sin måde.

Sorgen rummer smerten og fortvivlelsen og det, langsomt at skulle finde sin vej tilbage til livet. Sorgen skal også have tid og plads. For det tager tid - at komme igennem.

Et godt netværk af familie og venner er derfor nødvendigt. Det er ikke altid nok.
Derfor har vi oprettet sorggrupper.

Hvad er en sorggruppe?
Sorggruppen er et tilbud til dem, som har mistet et menneske, der stod dem nær.Det er en gruppe, hvor man sammen hjælper hinanden til at sætte ord på sorgen, savnet og smerten og finde en ny vej frem.
Man mødes med andre, som også har oplevet at miste.

Hvem?
Sorggruppen henvender sig til voksne mennesker, både kvinder og mænd, som har mistet et nærtstående menneske - hvad enten det er sket fornyligt, eller er sket for år tilbage.
Gruppen består af min.4 og maks. 8 deltagere. Enhver, der melder sig til at deltage i sorggruppen er naturligvis underlagt tavshedspligt, så enhver deltager trygt kan fortælle sin historie og tale om sit tab.

Vi taler om:
Sorgen – der kan være så smertefuld og ikke til at rumme.

Meningsløshed – hvordan livet kan være uretfærdigt og fremtiden ligegyldig.

Tavshed – hvordan andre ikke ved, hvad de skal sige eller gøre.

Ensomhed – om at føle sig alene og lukke sig inde.

Skyld – de ting man ville ønske man havde fået sagt eller gjort.

Skam – de ting man ville ønske man ikke havde gjort.

Vrede – de uforståelige tanker og følelser, der fylder os.

Glæde – man har lov til igen at være glad.

Hvornår?
Forløbet strækker sig over otte gange. Det er bedst for alle deltagere, hvis alle deltager i hele forløbet. Skulle man blive forhindret, melder man afbud. Et forløb vil begynde, når min. 4 og maks. 8 har meldt sig til. De, som melder sig til et forløb, vil løbende få besked om, hvornår forløbet starter.

Hvor
Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A


Hvem leder gruppen
Nærmere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til: