Mølholm Sognehus

I 1992 besluttede det daværende menighedsråd at opføre et sognehus, der skulle være stort nok til at rumme lokaler til konfirmandundervisning, øvelokaler til kor, diverse kontorer til kordegn, organist og hjælpepræst og ikke mindst en rummelig sal til mangeartede formål.

Arkitekterne Inger og Johannes Exner har i udformningen af huset haft blik for at bygningen med sin placering i skovkanten er i samspil med den omgivende natur. Huset nærmest rejser sig fra skovbunden, hvilket understreges af, at der på vestsiden vokser efeuplanter op ad murværket, der i øvrigt også er tænkt at skulle patinere i bemalingen, så det med tiden falder mere i et med skoven. I den store sal er fornemmelsen af at være indenfor og alligevel ude i naturen mærkbar. Med store lysåbninger og sprækker i det vandskurede murværk er der kik til træer, skovbund og kirken. I 2009 blev indgangspartiet udvidet med trappetårn med lift.

Inspirationen til husets særprægede tagkonstruktion har arkitekterne hentet fra moldaviske klostre. Den store sal har på grund af de helt særlige lysindfald vist sig at være særdeles egnet til udstillingsformål. Det er blevet en tradition, at der hvert år i Påsken afholdes en kunstudstilling. Også musikarrangementer finder ofte sted.

Mølholm Sognehus opnåede i 1992 at modtage Vejle Kommunes pris for god arkitektur.

Ved henvendelse på kordegnekonteret er der mulighed for at aftale leje af huset til for eksempel. mindesamvær i forbindelse med begravelse eller bisættelse fra Mølholm Kirke. Ligeledes er der også mulighed for at afholde reception ved bryllupper.

Visse foreningsarrangementer kan finde sted efter nærmere aftale.