Husorden for Mølholm Sognehus

 1. Sognehusets lokaler og faciliteter kan kun anvendes efter aftale med kirkekontoret. Ethvert arrangement skal have en ansvarlig leder, hvis navn, adresse, og telefonnummer skal være opgivet.
   
 2. Der må kun benyttes de lokaler og faciliteter, som er bestilt til arrangementet. Lukning og åbning af foldedøre i salen må alene foretages af kirketjeneren.
   
 3. Efter brug skal lokaler og køkken forlades opryddede og rengjorte og inventaret sat på plads. Borde skal aftørres med en fugtig klud. Der må ikke efterlades levninger i køkkenet eller i køleskabet. Ethvert arrangement skal være afsluttet, så der kan lukkes og slukkes senest kl. 23.00.
   
 4. Efter arrangementets afslutning skal lyset slukkes, vinduer og yderdøre lukkes / låses, og nøglen lægges i postkassen, eller afleveres til kirkekontoret senest dagen efter. Ved fortløbende arrangementer skal nøglen dog ikke afleveres.
   
 5. Ethvert arrangement skal være afsluttet, så der kan lukkes og slukkes senest kl. 23.00.
   
 6. Lederen af arrangementet sørger for, at dette afvikles på sømmelig måde, så det ikke virker forstyrrende på andre arrangementer i huset eller på omgivelserne.
   
 7. Lederen af arrangementet har pligt til at oplyse kirkekontoret om opståede skader på bygning eller udstyr. Skader kan kræves erstattet af den ansvarlige leder efter regning.
   
 8. Menighedsrådet påtager sig intet ansvar for hvad der hænger i garderoben.
   
 9. Fortløbende arrangementer kan bestilles for en sæson ad gangen. Enkeltstående store arrangementer kan bestilles længere ud i fremtiden.
   
 10. Vedrørende brug af AV- udstyr, henvises til skriftlig, teknisk vejledning i salen.