De særlige gudstjenester

Familiegudstjenester - friluftsgudstjenester - spagettigudstjenester
Når noget har en fast form som højmessen, så kalder det i sig selv på frihed, løsere former, andre virkemidler. Gudstjenester, der kalder på sanser, forståelse på andre planer, medleven, overraskelse.

I Mølholm Kirke glæder vi os over højmessen, og vi fryder os over de gange, hvor vi kan lave det anderledes. For begge dele har sin værdi. Som dengang, hvor kirkegængerne blev mødt af et kirkerum, hvor udsynet til alteret var spærret af en hel mur af papkasser. Jerikos mur - muren i Zakæus eget liv. Selvfølgelig blev den væltet og adgangen til nadverbordet gjort fri - symbolsk brolagt med væltede papkasser.

Familiegudstjenester
er et underligt navn på noget, som alle højmesser burde være. Et sted, hvor familien er velkommen. Ved disse gudstjenester prøver vi præster at sige det samme som til højmessen men på en anden måde. Måske medvirker juniorkonfirmanderne, måske er der høstgudstjeneste og efterfølgende auktion på kirketorvet, måske er der fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning i sognehuset bagefter.

Gudstjenesterne har karakter af det lidt friere og alligevel kan alle trods dåbsattestens alder være med. Det kan i sig selv være berigende at høre noget godt på en anden måde.

Grydegudstjenester
er et forsøg på at tage Guds natur, Vejles beliggenhed og plænen på ordet. Kan det lade sig gøre at flytte en gudstjeneste ud på plænen ved kirken, have de store landslejrgudstjenester for spejdere som forbillede og samle en stor del af Mølholm Sogns beboere til en gudstjeneste?

Svaret mener vi er et JA. Ja, det kan lade sig gøre. Langsomt har gudstjenesterne udviklet sig og vokset sig større og mere kendte. Måske i kraft af at prædikenen de seneste gange har været lavet i dialogform med Bubber og Sigurd Barrett. En samtaleprædiken og med musikalske indslag, der spiller med på temaet. Og fællessang for 1500 mennesker og en fornemmelse af, at være meget lille i Guds store natur og samtidig røre det meget store. Eller blive rørt. At Gud - af Ordet - af Livet.

FDF Vejle 1. har med sin musikafdeling bidraget med såvel blæserinstrumenter som mere elektroniske udgaver, og den traditionelle afdeling har medvirket til det efterfølgende marked. Det går i gang, når gudstjenesten er slut.

Og plænen bag kirken genlyder af musik og sang, af mennesker, der mødes og børn, der prøver instrumenter, svævebane og træklatring - ja sågår også voksne, der blander sig.

Spagettigudstjenester
For Mølholm Kirke er gudstjenesterne et centralt mødested og samlingspunkt. Vi må dog erkende, at højmesserne søndag ikke er de mest børnevenlige.

Derfor har vi nu taget en ide op, som andre kirker med held bruger. Nemlig at kombinere børnegudstjenester med en varm ret mad bagefter. Først samles vi til børnegudstjeneste kl. 17.00 i Mølholm Kirke. Her er fortælling i højsædet. Bagefter vil vi gå i sognehuset og spise spagetti og kødsovs. Vi slutter senest kl. 19.00.

Spagettigudstjenesterne er for børn – familier – FDF og andre interesserede. Alle er velkomne. Alle er velkomne og tilmelding er godt men ikke nødvendigt. Pris 10,- kr. pr. person.

De næste spagettigudstjenester - se her
Vi eftersøger hjælpere til vores køkken!

Lasagnegudstjenester
er for unge mellem 13 og 18 år. Der er tre hovedpunkter: gudstjeneste i kirken, fællesspisning og efterfølgende program. Alle er velkomne og tilmelding er godt men ikke nødvendigt. Pris 10,- kr. pr . person.

Næste lasagnegudstjeneste - se her
Vi søger hjælpere til vores køkken!