Konfirmation i Mølholm Kirke

Generelt
Konfirmandforberedelsen og konfirmationen ligger i Vejle Provsti i 7. klasse. Enhver kan vælge at følge forberedelsen og så undervejs afgøre med sig selv og sine forældre, om man vil konfirmeres. Grundlæggende forudsætter konfirmationen to ting - nemlig at man er døbt (eller bliver det), og at man følger en forberedelse.

Konfirmander hører naturligt hjemme i deres bopælssogns kirke men splittes nogen gange i valget mellem denne og så at følge sine klassekammerater. Det må være op til en samtale med forældrene, hvordan den enkelte familie vælger. I Mølholm Sogn går hovedparten på Mølholm Skole. Derfor tages udgangspunkt i klasserne derfra.

Konfirmationsdatoer

  • 7.1 konfirmeres den første søndag i maj 
  • 7.2 konfirmeres den lørdag, der hænger sammen med første søndag i maj
  • 7.3 konfirmeres den anden søndag i maj

Centerklasserne
konfirmeres den tredje lørdag i maj.

Konfirmationen
ligger kl. 10.00. Man kan regne med at kunne køre fra kirken cirka 11.45. Der er cirka 330 pladser i kirken.

Forældremøder
Der afholdes møder om såvel indhold af konfirmandforberedelsen og praktiske spørgsmål vedrørende konfirmationen.

At blive konfirmeret
er en sammensætning af to dele: forberedelsen og konfirmationen. I forbindelse med den nye skolereform er konfirmandforberedelsen nytænkt og videreudviklet. Der indgår konfirmandforberedelse i sognehuset, der indgår temadage, der indgår moduler, som den enkelte konfirmand selv skal vælge xx antal af - altsammen beskrevet i en folder, som hver konfirmand får. Formen aftales og evalueres og videreudvikles i dialog med konfirmander og forældre.

Gennerelt tages udgangspunkt i, at de unge er forskellige på mange måder og at de også har noget til fælles: nemlig livet som mennneske, samværet med hinanden og alt det gode og alt det mørke, som mennesker kan møde på deres vej gennem livet. Én ting mere har de til fælles: De er Guds børn på linie med alle andre. Det er vigtigt at turde stille de store spørgsmål - at undre sig over livet, kærligheden og det med Gud og os.

Præsterne forsøger i forberedelsen at tilgodese form og indhold på en måde, der gerne skulle være spændende og nærværende. Det kræver i høj grad, at også konfirmanderne tør 'spille med' - tør give deres mening til kende og tør lade andre have deres mening. Det giver håb om et spændende år for konfirmander og præst.

Selve konfirmationen er en festdag. For familie, venner og præst. Men allermest for konfirmanden selv. Dagen er en blanding af højtidelighed, samvær og glæde. Vi samles til en gudstjeneste, hvor Guds velsignelse i særlig grad lyses for de unge og deres liv - lidt på samme måde som ved et bryllup, hvor brudeparret også i særlig grad er i centrum.

Konfirmationen rummer mange sider - og bliver tilbudt elever på 7. klassetrin. Er du som konfirmand i tvivl, er du velkommen til at kontakte præsterne.

Har du brug for en at tale med: sjælesorg.nu