11.-19. søndag efter trinitatis

HUSK - læs langsomt

Lad os alle bede

Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed

Du helbredte de syge
og tugtede de sikre
du tilgav syndere
og revsede de hellige
du er et tegn til modsigelse og frelse.

Derfor beder vi dig:
Send os din Helligånd
og gør os åbne for, hvad du vil sige til os.

Lad ordet slå rod i vores hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.

Amen

((((((pause ……………..))))))

Lad os rejse os og synge første salme