Læselaug ved Mølholm Kirke

Lidt om læselaug og kirkesanger


… de brød brødet og spiste sammen!

Sådan fortælles det i Apostlenes Gerninger om tiden efter pinse. Mennesker mødtes, delte mad og ord med hinanden for i fællesskab at leve livet i lyset af Jesu virke blandt dem og for dem. Dette er kirke, og det er den kirke, som har sit konkrete udtryk søndag efter søndag i Mølholm Kirke. En gudstjeneste som har meget fast rammer og traditioner, og som samtidig har udviklet sig undervejs. Vi medbringer ikke længere mad, som vi deler. Men vi spiser stadig sammen.

I mange år har det rent praktisk været en opgave for kirkesangeren at hjælpe præsten med uddelingen af brød og vin. Kirkesangeren har gjort det som lægmand, som del af menigheden og som ansat i kirken. I forbindelse med kordegn og kirkesanger Grethe Lang Jakobsens ønske om at gå på velfortjent pension vil menighedsrådet gerne indbyde alle til at ’tænke lidt med’ på gudstjeneste og form.

Vi vil nemlig gerne gå længere ad den vej, som vi allerede er begyndt på. Nemlig inddragelse af hinanden i den fælles gudstjeneste. At vi samles og hver især bidrager på vores måde til det fælles. Det fælles er jo mange individer, der mødes og bliver del af det samme. Det fælles kan kun bestå, når enkelte går sammen. Og vi kan som enkelte mennesker kun leve, når vi er del af noget andet end os selv – det fælles. Derfor giver det rigtig god mening, at vi laver kaffe til hinanden, at vi beder indgangsbøn og læser første læsning for hinanden. At den enkelte bidrager til det fælles.

Den vej vil vi gerne – på forsøgsbasis i et halvt år – prøve at invitere alle til at gå med på. Sådan, at også uddelingen af brød ved nadverens fællesskab indgår i dette fælles. Det er i gudstjenestelig sammenhæng en meget flot tanke og et konkret udtryk for indhold og mening. Måske det vil kræve af den enkelte en lille ’overvindelse’ eller ’tilvænning’? Sådan kan det vel godt tænkes! Vi håber dog, at man har mod på at være åbne for, at brødets deling på den måde bliver endnu mere i tråd med indhold og ord.

I den praktiske afdeling kan det nævnes, at uddeleren af brød og præsten altid vasker hænder inden altergang, og at en instruktion tillige vil finde sted. Læselauget vil være naturligt omdrejningspunkt, men man kan sagtens være med til at dele brød ud uden at være med i læselauget. Interesserede kan henvende sig til de to præster:

Dorte Buelund og Erik Steen Nielsen

 

… og de sang sammen!

Mølholm Kirkes Pigekor medvirker ved rigtig mange gudstjenester. Som en støtte for den fælles salmesang. Det skal de blive ved med, og menighedsrådet tænker, at det ved disse gudstjenester ikke er behov for en kirkesanger. Når pigekoret har fri, da vil der være behov for en kirkesanger, der kan støtte det fælles. Her ønsker vi at inddrage både medlemmer af menigheden, medlemmer af pigekoret og eksterne sangere. Interesserede kan henvende sig til de to præster:

Dorte Buelund og Erik Steen Nielsen