Kimelaug ved Mølholm Kirke

Når der skal kimes til højtider og til vielser træder Mølholm Kirkes kimelaug i aktion. Kimelauget er et hold mænd, der på skift passer kimningen. Denne foregår ved håndkraft med to træhamre.

Kimelauget mødes to gange årligt og planlægger efteruddannelse og fordeling af opgaver.