Mølholm Kirke i Vejle

Mølholm Kirke er med selve sin beliggenhed et symbol på dens liv og virke. Som en forstadskirke ligger den i randen omkring Vejles centrum med kun fem minutter til byen og har en bykirkes fordele. Samtidig har Mølholm Kirke en landsbykirkes træk. Den har et afgrænset sogn, blandt andet i kraft af Vejles geografiske struktur, og det giver mulighed for at være lokalkirke for befolkningen i Mølholm Sogn.

Det er i denne blanding mellem bykirke og landsbykirke, at Mølholm Kirke arbejder og befinder sig. Vi vil gerne være den lokale kirke med kirkegård og sognehus, vi vil gerne ses som en del af Mølholm-områdets liv og dagligdag. Det forsøger vi på mange måder - selvfølgelig først og fremmest med vores gudstjenester hver søndag formiddag. De må gerne være samlingspunkt og udgangspunkt for Mølholm Kirkes arbejde - de er inspirationskilden og livskilden i mere end en forstand.

Ud fra søndagens gudstjeneste vokser så Mølholm Kirkes forgrenede liv.

Adresse: Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 71 93