Gudstjenester

Livets steder

En kirke lever kun i det øjeblik, der er mennesker, der bruger den. Man kan bygge nok så mange huse, men hvis de står tomme, ja så udfylder de ikke deres funktion.

Mølholm Kirke er privilegeret derved, at den bliver brugt af sine medlemmer. Den er et levende sted.

Det gælder søndagens gudstjenester, det gælder særlige anledninger som konfirmation, juleafslutninger, juleaften, og det gælder milepælene i vores liv: dåb, vielse og begravelse.

Gudstjenestens rum

er et af Livets steder. Det er anderledes end mange andre rum, som vi færdes i til dagligt. Der er højere til loftet og videre til væggene. Det runger, når man taler og fællessangen løfter sig på forunderlig vis mod himlen. Rummet er anderledes fordi, vi der er samlet om noget ganske almindeligt og tillige noget helt anderledes.

Almindeligt, fordi vi samles om vores liv som mennesker. Skabte - som vi er af Gud Herren - er livet jo den største almindelighed som sådan og tillige kilde til den største forundring.

Anderledes, fordi vi mødes af Guds Ord med nyt om vores liv og til vores liv. Ord, der kommer til os udefra og vækker nye tanker, nyt liv og nyt mod i mig som menneske.

Det er for dette almindelige og dette anderledes, at vi søndag efter søndag slår kirkedørene op, lader klokken kalde på folk og samles omkring dåb og nadver - ja og om alle Ordene: salmesang, bønner, tekstlæsninger og velsignelsen.

Mølholm Kirkes gudstjeneste

er det lokale Livets sted. Vi vil gerne kunne samles om det væsentlige på en afslappet og højtidelig måde. Vi vil gerne kunne fornemme lyset bryde gennem vinduerne og kaste en gylden og varm farve over vores samvær med hinanden og med Gud i mere end en forstand. Vi vil gerne kunne samles i glæde og sorg og drage berigede hjem!

- og kirkekaffe

er et tilbud om en kop kaffe i våbenhuset efter næsten alle gudstjenester. En kop kaffe i hånden og med muligheden for at snakke med et andet menneske, som man måske aldrig har set, eller som man har set så tit og som fortsat har så meget at sige mig.

Kaffebryggerne er frivillige, og der optages gerne nye kaffebryggere.