At sige verden ret farvel

I et menneskes liv er der forskellige højdepunkter og markante dage, som ofte sættes i relief og ramme i en kirke.

Fødsel og dåb hører sammen, "voksenliv" og konfirmation, ægteskab og bryllup, død og begravelse. Der er forskellige stemninger i familien og i kirken alt efter sammenhængen - men uanset denne, så sættes der i kirken en ramme og gives et ritual, der kan sætte vores liv som mennesker i relief.

Ved dødsfald sættes verden på mange måder i stå. Og alligevel skal der ske en masse ganske hurtigt. Senest 8 dage efter dødsfaldet skal der gerne finde en begravelse eller bisættelse sted. Der skal vælges mellem en jordbegravelse eller en bisættelse med efterfølgende brænding og urnenedsættelse. Der skal også vælges, hvorvidt der skal være en kirkelig medvirken ved højtideligheden. Som grundregel betragtes medlemskab af folkekirken som udtryk for afdødes ønske om, at der "skal medvirke en præst".

Mølholm kirke tilbyder som alle andre kirker hjælp til at få aftalerne på plads. Kirkekontoret tager sig af papirerne, kirkegårdslederen viser gerne forskellige gravsteder frem, og i en samtale med præsten afklares tvivlsspørgsmål og ønsker vedr. begravelsen eller bisættelsen. Præsten er tillige begravelsesmyndighed, der på samfundets vegne afgør, om afdøde kan begraves / brændes. Ved uenighed i familien fremlægges denne i sidste instans for begravelsesmyndigheden, der skal tage størst mulig hensyn til afdødes ønsker. Begravelsesmyndighedens afgørelse kan ankes til Skifteretten.