Stampeskoven

Skoven, der omkranser Mølholm Kirkegård er fra gammel tid nævnt som "Stampeskov". Den er en rest af en større skov, der dækkede området fra Fredericiavej og ud over Vindingland. Man kan således stadig se enkelte gamle bøge ved husene på Tidseltoft som levn fra den tidligere skov.

Skoven, der er på 8.6 ha., blev erhvervet af menighedsrådet i 1983 efter at have været i privat eje. Det tilkøbte areal ligger hesteskoformet omkring kirkegården. Den afgrænses mod syd af Niels Skousvej, mod vest af villahaver ved Parallelvej og Tidseltoft, mod nord af villahaver ved Banevang og mod øst af en naboskov samt Rønsled.

Bevoksningerne er næsten udelukkende løvtræ i forskellige aldersklasser, som skal drives forstlig ud fra de gældende regler for fredskov.

Det tilsigtes at holde skoven publikumsvenlig med farbare stier, hvor det er tilladt at have hunden med i snor eller under kommando, hvorimod det er forbudt at lade hunden løbe frit på kirkegården.

Man tilstræber, at lade en del gamle uproduktive træer stå af hensyn til fauna og miljø. For eksempel er resterne af en stor bøg som knækkede i stormen den 3. december 1999 bibeholdt. Den skal stå som et symbol på, at der er magter, der er større end menneskers.

Der er adgang til skoven to steder i nordsiden af kirkegården, samt fra Niels Skousvej, Tidseltoft og Banevang.