Præsterne ved Mølholm Kirke

Erik Steen Nielsen

Rønshovedvej 1, 7100 Vejle 
Tlf. 40 38 17 88 
Mail esn@km.dk
Sikker mail

Mandag er fridag.

Dorte Buelund

Tlf.  23 46 88 70
Mail dbu@km.d

Sikker mail
Mandag og fredag er fridage.

 

Bodil Jølver

Tlf. 75 83 17 81
Mail
bvj@km.dk