Menighedsrådet i Mølholm Kirke fra 2016 til 2018

Formand
Frode Elkjær Jacobsen

Stenhoved 8, 7100 Vejle
Mail freja1964@gmail.com

Næstormand
Marianne Lauritzen

Skovkrogen 22, 7100 Vejle
Mail mal@rsyd.dk

 

Kirkeværge
Henrik Daugaard

Tidseltoft 6, 7100 Vejle
Mail
 hd@lido.dk

 

Kontaktperson
Kirsten Bach Drivsholm

Niels Skousvej 14, 7100 Vejle
Mail  
kidri@km.dk

 

Medarbejderrepræsentant
Vibeke Astner

Mail vias@km.dk

 

Kordegn
Hanne Mathilde Bengaard Sørensen

Mail hams@km.dk

Præst
Finn Illum

Gl. Bjert 27, 
6091 Bjert
Mail kfi@km.dk

Præst
Erik Steen Nielsen

Rønshovedvej 1, 
7100 Vejle
Mail esn@km.dk