Muligheder og priser

Frit gravsted: Som medlem af folkekirken er det gratis at blive nedsat i urne eller kistebegravet. Den første fredningsperiode for erhvervelsen af en urne eller kistegravsted er ligeledes gratis. Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet, koster det efter gældende takster.

Praktiske forhold
På Mølholm Kirkegård er der forskellige gravstedstyper: Traditionelle gravsteder til kister eller urner, fællesgrave i parkkirkegård, fællesgrave med plade og urnefællesgrave uden navne. Ved dødsfald skal de nærmeste pårørende melde dødsfaldet til kirkekontoret eller sognepræsten. Kirkegårdslederen kontaktes, hvis nyt gravsted skal erhverves.

A. Traditionelle gravsteder: Kister med en eller flere gravpladser
Gravsten skal være enkle og af passende størrelse. Vedligeholdelse påhviler de pårørende. Hække plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Beplantning må ikke være over 1,8 m i højden.

B. Traditionelle gravsteder: Urner med en eller flere gravpladser
Gravsten og beplantning må ikke være højere end 40 cm. Vedligeholdelse påhviler de pårørende. Hække plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

C. Parkkirkegård: Kister
Gravsten skal være uslebne, med indhuggede bogstaver, liggende natursten af en højde, der ikke overstiger 60 cm. Beplantning og plæne anlægges og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Buketter kan lægges eller anbringes i indtil to vaser, men der må ikke plantes. Mospuder kan lægges. Der er ikke nogen adskillelse mellem de enkelte grave.

D. Plade i plæne: Kister og urner
Gravpladerne skal være af granit i størrelsen 60 x 40 x 8 cm med indhuggede bogstaver. Der findes ingen beplantning. Buketter kan anbringes i indtil to nedgravede vaser. Der er ikke nogen adskillelse mellem de enkelte grave.

E. Skovkirkegård og Ukendt: Urnepladser uden navn
Området anlægges og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Buketter kan lægges på den dertil anviste plads.

Indgang til skovkirkegård