Muligheder og priser

Praktiske forhold

På Mølholm Kirkegård er der forskellige gravstedstyper: Traditionelle gravsteder til kister eller urner, fællesgrave i parkkirkegård, fællesgrave med plade og urnefællesgrave uden navne. Ved dødsfald skal de nærmeste pårørende melde dødsfaldet til kirkekontoret eller sognepræsten. Kirkegårdslederen kontaktes, hvis nyt gravsted skal erhverves.

A.
Traditionelle gravsteder:
Kister med en eller flere gravpladser

Gravsten skal være enkle og af passende størrelse. Vedligeholdelse påhviler de pårørende. Hække plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Beplantning må ikke være over 1,5 m i højden.

B.
Traditionelle gravsteder:
Urner med en eller flere gravpladser

Gravsten og beplantning må ikke være højere end 25 cm. Vedligeholdelse påhviler de pårørende. Hække plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

 

C.
Fællesgrave i parkkirkegård:
Kister med eller uden navne

Gravsten skal være uslebne natursten af en højde, der ikke overstiger 40 cm. Beplantning og plæne anlægges og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Buketter kan lægges eller anbringes i indtil to vaser, men der må ikke plantes. Mospuder kan lægges. Der er ikke nogen adskillelse mellem de enkelte grave.

D.
Fællesgrave med plade:
Kister og urner

Gravpladerne skal være af granit i størrelsen 60x40x8 cm med indhuggede bogstaver. Der findes ingen beplantning. Buketter kan anbringes i indtil to nedgravede vaser. Der er ikke nogen adskillelse mellem de enkelte grave.

E.
Urnefællesgrave uden navne

samt skovkirkegård

Området anlægges og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Buketter kan lægges på den dertil anviste plads.

Indgang til skovkirkegård