Personale ved Mølholm Kirke og Sogn

Organist
Vibeke Astner

Tlf. 29 28 84 98
Mail vias@km.dk

 

Kordegn
Hanne Mathilde Bengaard Sørensen
Tlf. 30 68 71 93
Mail hams@km.dk

Kirketjener
Søren Koldkjær Sørensen

Tlf. 61 28 69 16
Mail skos@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Lone Rasmussen

Tlf. 40 75 67 80
Mail lvr@km.dk

 

Kirkegårdsleder
Anders Hansen

Tlf. 29 29 21 63 
Mail ahan@km.dk

 

Kirkegårdsmedarbejder
Michael Dybdahl

Tlf. 29 29 21 63 
Mail mid@km.dk

Kirkegårdsmedarbejder
Morten Østergaard-Andersen

Tlf. 29 29 21 63
Mail moo@km.dk  

Kirkegårdsmedarbejder
Merete Gantriis Poulsen

Tlf. 29 29 21 63
Mail mgp@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Lisette Andersen
Tlf. 30 31 31 48
Mail lihan@km.dk

.