Kirkegårdspersonale

Kirkegårdsleder
Anders Hansen

Tlf. 29 29 21 63 
Mail ahan@km.dk

 

Kirkegårdsmedarbejder
Michael Dybdahl

Tlf. 29 29 21 63 
Mail mid@km.dk

Kirkegårdsmedarbejder
Morten Østergaard-Andersen

Tlf. 29 29 21 63
Mail moo@km.dk  

Kirkegårdsmedarbejder
Merete Gantriis Poulsen

Tlf. 29 29 21 63
Mail mgp@km.dk

.