Menighedsrådet i Mølholm Kirke fra 2018 til 2020

Formand
Frode Elkjær Jacobsen

Stenhoved 8, 7100 Vejle
freja1964@gmail.com

Udvalg: Økonomiudvalg

 

Kontaktperson
Kirsten Bach Drivsholm

Niels Skousvej 14, 7100 Vejle
kidri@km.dk 

Præst
Erik Steen Nielsen

Rønshovedvej 1, 7100 Vejle
esn@km.dk

Næstformand
Mogens Toft

Badevænget 5, 7100 Vejle
imtoft@stofanet.dk

Udvalg: "Brobyggeren" arbejdsgruppe (salg)
 

Henrik Daugaard

Tidseltoft 6, 7100 Vejle
hd@lido.dk


 

 

Medarbejderrepræsentant
Vibeke Astner

vias@km.dk

Udvalg: Liv & Vækst

 

Kirkeværge
Henrik Blyt

Rønshovedvej 51, 7100 Vejle
blyt1965@gmail.com

Udvalg: Økonomiudvalg

 

Bente  Beck Møller

Absalonsvej 19B, 7100 Vejle
bm@beck-moeller.dk

Udvalg: Liv & Vækst, Sogneeftermiddag og -aften, Læselaug

Kordegn
Hanne Mathilde Bengaard Sørensen

hams@km.dk

Udvalg: Økonomiudvalg

Kasserer
Kim Brunthaler

Parallelvej 17, 7100 Vejle   
kim@brunthaler.dk

Udvalg: Økonomiudvalg

 

Susanne Bjerggård Nielsen

Tidseltoft 3 st., 7100 Vejle
sus.bjerg@privat.dk

Udvalg: Liv & Vækst