Kirkekontoret

Kirkekontoret er et knudepunkt og samlingspunkt for aftaler, kontakter, anmeldelser vedrørende fødsel, dødsfald og navneændringer og meget andet.

Adresse:
Niels Skousvej 13 A
7100 Vejle

Åbningstider:
Mandag-fredag 9-12 og 13-15

Kordegn:
Hanne Mathilde Bengaaard Sørensen

Tlf. 30 68 71 93

Mail hams@km.dk

Mail moelholm.sogn@km.dk

Sikker mail

Vejledning og blanketter til brug for fødselsanmeldelse, navngivning, navneændring med mere