Kirkekontoret

Kirkekontoret er et knudepunkt og samlingspunkt for aftaler, kontakter, anmeldelser vedrørende fødsel, dødsfald og navneændringer og meget andet.

Adresse:
Niels Skousvej 13 a
7100 Vejle

Åbningstider:
Mandag-fredag 9-12 og 13-15
Torsdag tillige mellem 16 og 17

Kirkekontorets åbningstider i uge 42:
Personlig henvendelse til Hover Kirkekontor,
Hover Kirkevej 76, Vejle
Mandag lukket
Tirsdag - fredag kl. 10 – 12.30 

Telefonisk henvendelse – telefon: 3068 7193
Mandag lukket
Tirsdag - fredag kl. 10 – 12.30 

Kordegn
Hanne Mathilde Bengaaard Sørensen

Tlf.
30 68 71 93
Mail
hams@km.dk

Vejledning og blanketter til brug for fødselsanmeldelse, navngivning, navneændring med mere