Kirkekontoret

Kirkekontoret er et knudepunkt og samlingspunkt for aftaler, kontakter, anmeldelser vedrørende fødsel, dødsfald og navneændringer og meget andet.

Adresse:
Niels Skousvej 13 a
7100 Vejle

Åbningstider:
Mandag-fredag 9-12 og 13-15

Kirkekontoret er lukket fredag d. 15. december

Åbningstider mellem jul og nytår:

27. december-29. december: 9-13

Kordegn

Hanne Mathilde Bengaaard Sørensen

Tlf.
30 68 71 93
Mail
hams@km.dk

Vejledning og blanketter til brug for fødselsanmeldelse, navngivning, navneændring med mere