Kommende gudstjenester

Nye retningslinjer

8. januar 2021:
Der er gudstjeneste i Mølholm Kirke kl. 10.00 fra og med søndag den 10. januar.
Gudstjenesten afvikles uden sang af nogen art og med stor afstand mellem hinanden. Der er tekstlæsning, prædiken, nadver på egen plads, det hele bundet sammen af orgelspil. Tillige lægges en kort video på hjemmeside, Facebook og YouTube med tekstlæsning og prædiken.
 
Bisættelser og begravelser afvikles ligelides uden salmer indendørs. Der er mulighed for en salme ved rutsvognen eller graven.
 
Du kan finde flere coronaretningslinjer her.

Hent det nyeste kirkeblad - Klik her