Trinitatis søndag - 5. søndag efter trinitatis

HUSK - læs langsomt

Lad os alle bede

Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed

Du søgte de fortabte
og fandt os
du åbnede Guds rige for de ydmyge
og hvor du kommer, er glæden.

Derfor beder vi dig:
Send os din Helligånd
og gør os åbne for,
hvad du vil sige til os.

Lad ordet slå rod i vores hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.

Amen

((((((pause ……………..))))))

Lad os rejse os og synge første salme