Pinse

HUSK - læs langsomt

Lad os alle bede

Herre, vi er kommet her f
or at møde din kærlighed og sandhed

Du har lovet at vejlede os til hele sandheden
og du har sendt os din ånd, talsmanden
der kan trøste os og styrke os.

Derfor beder vi dig:
Send os din Helligånd
og gør os åbne for,
hvad du vil sige til os.

Lad ordet slå rod i vores hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.

Amen 

((((((pause ……………..))))))

Lad os rejse os og synge første salme