Den stille uge

HUSK - læs langsomt

Lad os alle bede

Herre, vi er kommet
her for at møde din kærlighed og sandhed

Du gik ind i stormen for at stille den
du gik ind i vores skyld for at sone den
og blev til spot
for at vi kunne få din fred.

Derfor beder vi dig:
Send os din Helligånd
og gør os åbne for,
hvad du vil sige til os.

Lad ordet slå rod i vores hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.

Amen

((((((pause ……………..))))))

Lad os rejse os og synge første salme