Søndag seksagesima

HUSK - læs langsomt

Lad os alle bede

Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed 

Du spredte din sæd
for at den skulle spire
du talte dit ord for at det skulle høres og bære frugt.

Derfor beder vi dig:
Send os din Helligånd
og gør os åbne for,
hvad du vil sige til os.
Lad ordet slå rod i vores hjerter,
så du lever i os,

og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.

Amen

((((((pause ……………..))))))

Lad os rejse os og synge første salme