Søndag septuagesima

HUSK - læs langsomt

Lad os alle bede

Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed

Du har skabt os og skænket os livet
for at vi skulle værne det og vogte det
og få det til at gro og trives.

Derfor beder vi dig:
Send os din Helligånd
og gør os åbne for,
hvad du vil sige til os.

Lad ordet slå rod i vores hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.

Amen

((((((pause ……………..))))))

Lad os rejse os og synge første salme