At være juniorkonfirmand - hvad er det?

Siden 1995 har det været muligt at blive "juniorkonfirmand" ved Mølholm Kirke.

Og hvad er det så?

Det kan du blive, når du går i 3. klasse. At være juniorkonfirmand betyder, at vi leger, ser film, tegner og laver forskellige små ting, alt sammen noget som på en eller anden måde har noget at gøre med nogle af de mange ting, der sker henne i kirken. Og så spiser vi kage og drikker saftevand.

Indledende konfirmationsforberedelse som ordningen også kaldes er et frivilligt tilbud til alle børnene i 3. klasse med det formål, at de bliver mere fortrolige med folkekirkens gudstjeneste og den kristne børnelærdom.

Forberedelsen foregår i Mølholm Kirke og i Mølholm Sognehus hver onsdag kl. 14.00-15.45 og strækker sig over cirka 10 gange.

Da forberedelsen ligger i umiddelbar efter skoletiden, der er etableret en "hente og bringe ordning" det vil sige at undertegnede kommer på skolen og "krydser" de børn af som er blevet tilmeldt ordningen af deres forældre. De børn, der almindeligvis cykler til skolen, cykler så også ned til kirken. De børn, der almindeligvis ikke cykler til skolen, bliver hentet og bragt ned til kirken i undertegnedes bil hvor der kun er få pladser (4). 

Tilmelding - klik her

Efter sommerferien modtager børn i 3. klasse brev fra Mølholm Kirke hvor de så med forældres samtykke (underskrift) kan tilmelde sig.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du eller dine forældre velkommen til at ringe.

Med venlig hilsen
Finn Illum