Nye retningslinjer

4. marts 2021:
Gudstjenesten afvikles uden fællessang og med stor afstand mellem hinanden. Der er tekstlæsning, prædiken og nadver på egen plads. Til gudstjenesten vil der være orgelspil og Mølholm Kirkes Pigekor synger. Tillige lægges en kort video på hjemmeside og Facebook med tekstlæsning og prædiken.
 
Bisættelser og begravelser afvikles ligeledes uden salmer indendørs. Der er mulighed for en salme ved rustvognen eller graven.

Nye retningslinjer

8. januar 2021:
Der er gudstjeneste i Mølholm kirke kl. 10.00 fra og med søndag den 10. januar.
Gudstjenesten afvikles uden sang af nogen art og med stor afstand mellem hinanden. Der er tekstlæsning, prædiken, nadver på egen plads, det hele bundet sammen af orgelspil. Tillige lægges en kort video på hjemmeside og Facebook med tekstlæsning og prædiken.
 
Bisættelser og begravelser afvikles ligeledes uden salmer indendørs. Der er mulighed for en salme ved rustvognen eller graven.

Coronaretningslinjer:

Krav om mundbind

Den 29. oktober har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang (for eksempel Allehelgensgudstjeneste), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.


Retningslinjer ved gudstjenester i Mølholm Kirke

 • Der må maks. være 26 personer i Mølholm Kirke.
 • Dørene åbnes kl. 9.45
 • Der skal holdes stor afstand til andre. Derfor begrænsede antal pladser.
 • Man sidder enkeltvis. Personer med daglig tæt kontakt må sidde sammen.
 • Nadver fejres mens man sidder på sin plads. I våbenhuset får man personlig portionsanretning med ind.
 • Efter gudstjenesten tømmes kirken nedefra og med afstand.
 • Der er ikke kirkekaffe efter gudstjenesten.
 • Kirken rengøres på forsvarlig vis.
 • Alle opfordres til at udvise påpasselighed og god hygiejne.
 • Personer med sygdom/symptomer må ikke deltage!

 

Retningslinjer ved dåb, vielser og bisættelser/begravelser i Mølholm Kirke 

Uden for kirken gælder følgende:

 • Den del af en begravelsen/ bisættelsen, som finder sted udendørs – er fra den 26. oktober omfattet af et forsamlingsforbud på maks. 50 deltagere.

Inde i kirken gælder følgende:

 • Der må maks. være 26 personer i Mølholm Kirke.
 • Personer med daglig tæt kontakt må sidde sammen i en gruppe.
 • Der skal være god afstand mellem grupperne.
 • Familien sender navne på deltagerne fordelt på grupper til kirketjener Maja Refsgaard på mail: mre@km.dk.
 • Der er ikke mulighed for at holde reception i sognehuset i forbindelse med dåb og vielse.
 • Der er ikke mulighed for at holdeminesamvær i sognehuset i forbindelse med bisættelser og begravelser.
 • Personer med sygdom/symptomer må ikke deltage! 
   

Retningslinjer ved koncerter i Mølholm Kirke:

Grundet de nye retningslinjer afholdes der ikke koncerter pt.

Retningslinjer for Onsdagsklubben

Grundet de nye retningslinjer afholdes der ikke Onsdagsklub pt.

Kirkekontorets åbningstider:

Sognehuset og kirkekontoret er lukket for personlig henvendelse.
Kirkekontoret kan kontaktes:
mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00 på telefon: 3068 7193
Såfremt, telefonen ikke besvares, læg venligst en besked og jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.

Kirkekontoret kan også kontaktes på mail: moelholm.sogn@km.dk
For sikker mail brug link på: www.molholm-kirke.dk/kirkekontoret

Grundet situationen kan svartiden være længere end normalt, vi bestræber os selvfølgelig på at vende tilbage til jer hurtigst muligt.

 

Kirkegårdskontoret og kirkegården:

Er åben mandag-fredag kl. 8.00-14.00 og kan kontaktes på telefon
29 29 21 63 eller på mail: 
ahan@km.dk.

 

Mølholm kirkes menighedsråd d. 08. januar 2021