BØRNEKOR 3.-5. KLASSE ØVER TIRSDAGE KL. 15.00-15.45.

For optagelse i koret henvendelse til organist Vibeke Astner
Afbud Vibeke: 29288498

KALENDER


KALENDER 2020-21 MØLHOLM KIRKES BØRNEKOR

Tirsdage: Korprøver kl. 15-15.45 i Sognehusets kælder. Indgang fra skoven.
Vi synger hver tirsdag undtagen i skolernes ferier.

Tirsdag d. 25. 8. kl. 15.-15.45. Korprøver starter igen.
(Søndag d. 20.9. Høstgudstjeneste.
Mødetid ved orgel kl. 8.55. Slut ca. 11.30.)
Afhænger af gældende COVID-19-regler.
Tirsdag d. 15. 12. Julesangens glæde.
Vi synger og spiser æbleskiver i kirken kl. 16.20. Slut ca. 17.30.
Ingen almindelig korprøve denne dag.
Tirsdag den 22. 12. FRI

Torsdag den 24. 12. Juleaften.
Mødetid ved orglet kl. 12.50. Julegudstjeneste i kirken (kl. 13.00).

2021
Tirsdag d. 5.1. Korprøver starter igen kl. 15-15.45.
Søndag d. 14.2. Fastelavnsgudstjeneste.
Mødetid ved orglet kl. 8.55.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller og tøndeslagning for alle i sognehuset.

Tirsdag d. 16.2. FRI VINTERFERIE
Tirsdag d. 23. marts= Sidste korprøve i denne sæson

Ret til ændringer forbeholdes.