Mølholm Kirke 2018-2019

Særlige gudstjenester, koncerter, sogneeftermiddage og -aftener

Mølholm Kirkes Menighedsråd byder velkommen til samvær i kirke og sognehus om arrangementer til glæde, omtanke, eftertanke, overraskelse, berigelse og smil.

Vi ser samværet i kirke og sognehus som centralt for både kristendom og mennesker. For vores liv som mennesker skal ses i lyset af såvel andre mennesker såvel som Gud. Dette er de uadskillelige sammenhænge. I dem lever vi, og derfor mødes vi.

Vi håber, at mange vil deltage og være med til at give eftermiddage og aftener indhold, mening og fællesskab. Tak for gode ideer, som måtte blive givet til kommende program!

Mølholm Kirkes Menighedsråd

Årskort

Menighedsrådet tilbyder et årskort, der dækker normalpriser på sogneeftermiddage og -aftener og koncerter. Endvidere ydes en rabat på sogneudflugten. Årskortet koster 200,- kr. og er personligt. Det kan købes på kontoret og er gældende fra august 2018 til juli 2019.

Fredag d. 9. november kl. 10.30
Kaffekoncert

Organist Vibeke Astner spiller 40 minutters koncert efterfulgt af gratis kaffe i våbenhuset.
Gratis entré
__________________________________________________________________________________________

Fredag d. 16. november kl. 10.30
Kaffekoncert

Organist Vibeke Astner spiller 40 minutters koncert efterfulgt af gratis kaffe i våbenhuset.
Gratis entré
__________________________________________________________________________________________

Onsdag d. 21. november kl. 19.30
Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig forandring
Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole

Foredraget handler om de kolossale forandringer Danmark har gennemgået de sidste 200 år, baggrunden herfor og hvad det betyder for vores hverdag. Traditioner, normer og værdier er ikke længere de samme. Unge har i dag flere valgmuligheder end nogensinde tidligere og sammenhængskraften i vores samfund er kommet under pres, vores opfattelse af nationalstaten er under forandring og familiestrukturen ændres radikalt. Det er kun nogle af konsekvenserne af opbrudskulturen.
Foredraget forsøger at trække de lange linjer, så udviklingen og dens konsekvenser bliver lettere at se. Foredraget lægger op til debat, hvor det er nærliggende både at komme ind på, hvilken rolle højskolerne kan spille i forhold til det kulturelle opbrud men også at inddrage tilhørernes egne erfaringer omkring den opbrudskultur, som vi alle er påvirket af.
Mads Rykind-Eriksen faldt som barn i den store grundtvigske gryde. Grundtvigs kristendomsopfattelse har givet ham en rodfæstethed, der er ført videre i hans egen familie, og som han gerne vil give videre til sine elever på Rødding Højskole. Som familiefar og som højskoleforstander er Mads Rykind-Eriksen priviligeret med masser af børn og unge i sit univers og med hans egne rødder i morfars fortælleunivers deler Mads Rykind-Eriksen holdninger og indtryk med os i Mølholm Sognehus.
Entré 35,- kr. eller årskort
__________________________________________________________________________________________

FILOSOFISKE SALONER

Torsdag d. 22. november
Livets mening ved Lars Sandbeck
kl. 19.30 – 21.00

Livets mening?
Har livet en mening. En iboende mening? Eller kan / skal vi selv skabe den!
Eller er livet bare i bund og grund helt … meningsløst?
Løst fra mening.
Hvad tænker vi om det?
Hvad har andre tænkt om det gennem tiden?
Og hvad tænker du?
Alt dette samles vi om i dette nye koncept. Eller gamle koncept. For det handler om at mødes – at blive inspireret og at turde snakke med. Så det gør vi på en anderledes måde i Mølholm Kirke. Samlet i små grupper – med et lille glas god rødvin og et stykke godt ost til.
De to aftner kommer Lars Sandbeck med oplæg om sårbarhed og livets mening. Vi drøfter i små grupper emnerne og til sidst samler vi op i plenum.
Billetter sælges på kirkekontoret i forsalg eller ved indgangen, hvis der er flere tilbage.
Pris  50,- kr. eller årskort og 25,- kr.

Lars Sandbeck har skrevet mange teologiske bøger, ofte om aktuelle teologiske problemstillinger, og han er en velkendt stemme i den hjemlige teologiske debat. Han er en dygtig formidler og underviser, der i sit virke har udvist stor sans for og engagement i de udfordringer, kirke og kristendom står over for i dag.
I sit forfatterskab og undervisning har Sandbeck udvist en særlig evne for og interesse i at udlægge og diskutere kristendommens gudsbillede og menneskesyn i forhold til samtidens sekulære anskuelser.
Sandbeck har været involveret i flere voksenpædagogiske projekter, med fokus på formidling af kristendom i spændingsfeltet mellem tradition og samtid.
Lars Sandbeck er ph.d. i teologi og arbejder som lektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
__________________________________________________________________________________________

Søndag d. 2. december kl. 15
Program kommer senere
__________________________________________________________________________________________

Søndag d. 9. december kl. 15
Den traditionelle julekoncert med FDF-Brassband og Mølholm Kirkes Pigekor

Gratis entré
__________________________________________________________________________________________

Søndag d. 16. december kl. 15
De ni læsninger

Kirkens børne- og pigekor.
Gratis entré
__________________________________________________________________________________________

Tirsdag d. 18. december kl. 16.30
Julesangens glæde i Mølholm Kirke

Et efterhånden traditionsrigt og anderledes julesangsarrangement i Mølholm Kirke.
Med fokus på at synge mange kendte salmer og en enkelt ny.
Kl. 16.30 Julesang for børn og unge og familier og konfirmander og alle andre. Børnekor og pigekor medvirker
Kl. 17.15 Æbleskiver og hygge i kirken for alle
Gratis adgang
__________________________________________________________________________________________

Den Røde Tråd
Paulus – konfliktskaber og konfliktmægler ved Kasper Bro Larsen

Den Røde Tråd vender tilbage her i starten af året 2019. Fordi det med at se tingene i lidt større sammenhæng og i lidt bredere perspektiv og grave lidt dybere i indhold og nuancer – alt dette giver helt andre muligheder for sammenhæng og forståelse. Det er som skole for livet, at høre og genhøre og gentænke sandheder, som vi troede lå fast – at turde se os selv og andre, ja selv Paulus fra andre vinkler!
For det er det vi skal – se Paulus fra andre vinkler og dermed samtidig kaste lys over vores egen tids historie, mennesker og tendenser.
Apostlen Paulus’ skrifter fylder en stor del af Det Nye Testamente. Mange har en mening om ham: Han kidnappede Jesu frihedsbudskab og gjorde det til kirkelig dogmatik. Han var kvindehader. Han skrev verdenshistoriens smukkeste kærlighedsdigt. Han var kristendommens Lenin. Men hvem var Paulus ifølge Paulus? Denne foredragsrække er en rejse gennem Paulus’ univers. Sammen skal vi prøve at forstå mandens vision og de breve, han skrev for at holde sammen på sine kristne menigheder. Paulus var både konfliktskaber og konfliktmægler i en multikulturel virkelighed. Som sådan er han interessant og aktuel i dag.
Medbring eventuelt bibel til foredragene (vi har også teksterne til udlevering) – og læs gerne dagens Paulusbrev(e) på forhånd. I undervisningen bruger vi Den Nye Aftale, Bibelselskabets oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk.

Kl. 19.30 – 21.30 inklusiv kaffe og kage. Entré 35,- kr. eller årskort

10. januar - Hvem var Paulus?
(Første Thessalonikerbrev og brevet til Filemon)

17. januar - Størst er kærligheden (Første Korintherbrev)

24. januar - Paulus i omskæringsdebatten (Galaterbrevet)

31. januar - Paulus som integrationskonsulent (Romerbrevet)

Sidste aften afsluttes med rødvin og ostebord.
Entré 60,- kr. eller årskort + 20,- kr.

Kasper Bro Larsen er lektor i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet. Han har blandt andet udgivet Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet (2015, sammen med Troels Engberg-Pedersen). I december 2018 udkom Jesus i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.
__________________________________________________________________________________________

Torsdag d. 7. februar kl. 14.30
Åben – ikke planlagt endnu

__________________________________________________________________________________________

Torsdag d. 28. februar kl. 19.30
Historisk dansk rumprojekt – ASIM

Med rødder i Mølholm og med skolegang på Mølholm Skole og med udsigt til lyn i det ydre rum, sådan er vejen for Dan D. V. Bhanderi. Eller det, som han og mange andre har arbejdet med. Et historisk dansk projekt! Det hidtil dyreste og største danske rumprojekt til dato. Projektet har været mere end 11 år undervejs og blev sendt op i rummet og ud til rumstationen d. 2. april 2018. Dan D. V. Bhanderi har været teknisk ansvarlig for det europæiske konsortium bag projektet.
ASIM er et observatorium der har til formål at undersøge kæmpelyn i den øvre atmosfære på grænsen til rummet. Kæmpelynene opstår over tordenvejr og er svære at se fra jorden på grund af skyer. Fra den internationale rumstation er der til gengæld frit udsyn over disse begivenheder, og ASIM er derfor monteret på det europæiske rumlaboratorium Columbus.
Dan D. V. Bhanderi vil i dette foredrag give en indsigt i 11 års udvikling bag ASIM projektet samt de forskellige systemer ombord, og hvordan man arbejder med NASA, ESA og SpaceX i projekter til rumstationen.
Entré 35,- kr. eller årskort

Endvidere arbejdes på et arrangement med bogudgivelse / nyudgiven bog på ikke fastlagt dato.
__________________________________________________________________________________________