Næste menighedsrådsmøde

torsdag d. 22. september kl. 17.30

i Lido-biograferne, Søndertorv 1.

Alle er velkomne til det åbne møde

Hvad er menighedssrådet, og hvad består arbejdet af?

Da min genbo Niels Nissen spurgte, om jeg ikke ville stille op til menighedssrådet for Mølholm Kirke, var min første tanke: “Jamen hvad er det, jeg går ind til?”.

Mine fordomme var nok, at gruppen var meget religiøs, og at en noget støvet forsamling skulle mødes og synge sammen et par gange om måneden.

Men jeg blev klogere!
Menighedsrådet i Mølholm består af 10 medlemmer, hvoraf de to er kirkens præster. Udover det er der en repræsentant for kirkens ansatte. De møder, der bliver holdt, er åbne. Det vil sige, at alle fra Mølholm Sogn er velkomne til at overvære dem.

Jeg fandt hurtigt ud af, at man ikke bare sidder i menighedsrådet for to år af gangen, men at man arbejder som en bestyrelse, og at man tager ansvar.

Vi arbejder blandt andet med kirkens økonomi, Mølholm Kirkes bygninger og har en tæt dialog om, hvordan I/vi ønsker, at Mølholm Kirke skal fremstå, og hvilken retning vi skal bevæge os i. Der er et tæt samarbejde med kirkens to præster, Erik Steen Nielsen og Finn Illum, hvor man får indblik i, hvad præstens arbejde består af, og det er meget omfattende.

Der er meget aktivitet, og jeg var noget overrasket over, at Mølholm Sognehus bliver brugt over 100 gange om året, hvilket kun kan lade sig gøre med frivillig arbejdskraft. Der bliver lavet udflugter, og der er udstillinger, der skal arrangeres samt foredrag, der skal holdes. Det er klart, at vi også kommer ind på de kristne budskaber. Alle i menighedsrådet starter med at skrive under på en erklæring om, at vi “på ære og samvittighed vil udbrede det kristne budskab”. Dette kan gøres på mange måder.

Men udover en dagsorden ved de forskellige møder, er der også et fælleskab. I Mølholm Kirkes menighedsråd  kommer vi fra mange forskellige steder, specielt når det gælder erhverslivet, og jeg har personligt lært meget af det. Alting går ikke lige, som man måske normalt er vant til, for vi hører jo til under Kirkeministeret, så der er nogle regler, som skal følges til punkt og prikke.

Jeg kan jo tage min rolle som formand for valgudvalget. Det er ikke som en sportsklub eller lignende, hvor man stiller op samme dag, som der er valg. Her skal man følge reglerne, og det kan virke lidt omstændigt, men når man kommer mere og mere ind i arbejdet, kan man godt se hvorfor.

Vi har i år for eksempel fået en skovkirkegård, og den proces synes jeg var både spændende og lærerig. Man indhegner ikke bare et sted og siger, at nu er det vores skovkirkegård.

Det er et langt, men interresant forløb, som heldigvis endte med, at vi fik en smuk skovkirkegård.

Kirken bliver brugt 365 dage om året, og udover de kirkelige aktiviteter, den daglige drift og lignende, skal der også tages mange andre vigtige beslutninger.

Så hvis man har lyst til at høre mere og eventuelt tænker, at det kunne være interessant at være en del af dette fællesskab, så mød op den 13. september 2016 i Mølholm Sognehus og hør, hvad menighedsrådet egentlig er …

Henrik Daugaard, medlem af menighedsrådet

Af Henrik Daugaard
medlem af menighedsrådet

Kommende gudstjeneste

Søndag den 25. september
kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
Finn Illum