Julen og nytårets gudstjenester

18. december

Juleaften
kl. 13.30   
kl. 15.00
kl. 16.30

25. december    
26. december
01. januar 
08. januar

kl. 10.00


Pia Haaning Lorenzen
Erik Steen Nielsen
Erik Steen Nielsen

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 10.00

 

 

 

Næste menighedsrådsmøde

torsdag d. 8. decmeber kl. 17.30

i Mølholm Sognehus.

Alle er velkomne til det åbne møde

Konstituering for det nye menighedsråd

Det nyvalgte menighedsråd ved Mølholm kirke har på et møde 17. november konstitueret sig således:

Frode Elkjær Jakobsen, formand. Marianne Lauritzen, næstformand. Kim Brunthaler, kasserer. Kirsten Drivsholm, kontaktperson. Henrik Daugaard, kirkeværge. Derudover er følgende medlemmer valgte til rådet: Henny Fogt, Stine Jensen, Susanne Bjerggård. De to præster Finn Illum og Erik Steen Nielsen er fødte medlemmer. Derudover deltager en medarbejderrepræsentant ved møderne uden stemmeret.